Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Pinciná » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-41 z 41
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
5190041793Komunálna poisťovňa,a.s.,Štefánikova 17, 81105 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnaniepoistné aktivačných pracovníkov6,50 €12.4.201831.12.2018
072BB130091Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 BratislavaZmluva o poskytnutní nenávratného fin. príspevkuProgram rozvoja vidieka SR 2014-2020 7.2. Úprava verejného priestranstva v obci Pinciná34 399,20 €27.3.2018nestanovený
90/18AK JUDr.Peter Mihály s.r.o., Jókaiho 121/16, 98401 LučenecZmluva o poskytovaní právnych služiebposkytnutie právnych služieb0,00 €16.3.2018nestanovený
13-2/2018Andrej Farkaš, Pinciná č.32dohoda o vykonaní práceskladník materiálu CO66,20 €6.2.201831.12.2018
8/2018Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 81715 BratislavaZmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo ver.záujme na obec 02374/2017-PKZO-K40035/17,00bezodplatný prevod vlastníctva k pozemku o výmere 860 m20,00 €22.12.2017nestanovený
997/2017Úrad vlády SR, Nám.slobody 1, 813 70 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevkureg.príspevok na Miestnu komunikáciu k cintorínu v obci Pinciná8 055,00 €6.12.2017nestanovený
16112017/3COSTRUO, spol. s r.o., Parný mlyn č.5142, 984 01 LučenecZmluva o dieloRekonštrukcia kultúrneho domu v obci Pinciná 149 130,20 €27.11.2017nestanovený
311/2017JUDr. Milan Gombala, Slovenskej republiky rád 13 , 98401 LučenecDohoda o pracovnej činnostiprac. činnosť0,00 €1.1.201831.12.2018
277/2017Úrad práce, soc.vecí a rodiny LučenecDohoda č.17/29/012/9 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 prís.b zák.417/2013dohoda o aktivačnej činnosti na rok 20180,00 €1.1.201831.12.2018
276/2017Úrad práce, soc.vecí a rodiny LučenecDohoda č.17/29/010/7 uzatvorená podľa § 10 ods.3,ods.9 zák.č.417/2013 o pomoci v hmotnej núdziaplikácia § 10 zák. č.417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi0,00 €1.1.201831.12.2018
239/2017HANYX, s.r.o., L.Novomeského 30, 984 03 LučenecZmluva o vykonaní mobilného triedeného výkupu odpadu a zberovej akciimoblilný výkup zberového papieru0,00 €19.9.2017nestanovený
11082017COSTRUO, spol. s r.o., Parný mlyn č.5142, 984 01 LučenecZmluva o dieloÚprava ver. priestranstva v obci Pinciná33 919,20 €12.8.2017nestanovený
390/2017Úrad vlády SR, Nám.slobody 1, 813 70 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšíndotácia k projektu "Pinciná očakáva THÁLIU z Košíc"1 200,00 €11.7.2017nestanovený
192/17SR, MVSR, Okresný úrad LC, Nám.Republiky 26,98436 LCZmluva o výpožičke majetku štátu /CO/bezplatné užívanie hnuteľného majetku v správe OÚ LC0,00 €6.7.2017nestanovený
20170701Herencsény, Maďarská republikaDohoda o partnerskej spoluprácipartnerstvo obcí0,00 €3.7.2017nestanovený
184/2017SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 ZilinaZmluva o pripjení zariadenia užívateľa dodistribučnej sústavymaximálna rezervovaná kapacita0,00 €1.7.2017nestanovený
181/2017SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 ZilinaZmluva o pripjení zariadenia užívateľa dodistribučnej sústavymaximálna rezervovaná kapacita0,00 €1.7.2017nestanovený
180/2017SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 ZilinaZmluva o pripjení zariadenia užívateľa dodistribučnej sústavymaximálna rezervovaná kapacita0,00 €1.7.2017nestanovený
179/2017SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 ZilinaZmluva o pripjení zariadenia užívateľa dodistribučnej sústavymaximálna rezervovaná kapacita0,00 €1.7.2017nestanovený
165/2017SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislavahromadná licenčná zmluvazábava na Deň obce 14,40 €19.6.2017nestanovený
164/2017Ing. Ľudovít Vician, Považská BystricaZmluva o vykonaní auditu účt.záv. k 31.12.2016audit účt.záv. za rok 2016 300,00 €16.6.2017nestanovený
394/2017BBSK, Nám. SNP 23, 974 01 Banská BystricaZmluva o poskytnutí fin. dotácie 2017dotácia na Deň obce 20171 200,00 €8.6.201727.5.2017
148/2017Kelemen Gabriel, U.J.Vargu 2935/4Dohoda o vykonaní hudobnej produkcievystúpenie hudobníka50,00 €27.5.201727.5.2017
149/2017Dušan Deme, Lučenec, Erenburgova 1602/7Dohoda o vykonaní hudobnej produkcievystúpenie hudobníka 220,00 €27.5.2017nestanovený
147/2017Agóč Alexander, Šurice č.53Dohoda o vykonaní hudobnej produkcievystúpenie hudobníka 100,00 €27.5.2017nestanovený
145/2017Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Isurance Group, BratislavaZmluva o reklamepropagácia na Deň obce 201740,00 €24.5.2017nestanovený
140/17Divadlo Thália Színház, Timonova č.3, 04001 KošiceZmluva č. 18/2017Divadelné predstavenie 1+1=31 267,00 €15.5.2017nestanovený
139/17MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta 292, 984 01LučenecZmluva o reklamepropagácia na Deň obce 201760,00 €17.5.2017nestanovený
136/17SVOMA, s.r.o., Podjavorinská 21, 984 01 LučenecSponzorská zmluvafin. podpora na Deň obce 2017 150,00 €15.5.201727.5.2017
131/17AGRORIS,s.r.o.,Potravinárska 3694, 97901 Rimavská SobotaSponzorská zmluvafin. podpora na Deň obce 2017 100,00 €11.5.201727.5.2017
118/2017SVOMA, s.r.o., Podjavorinská 21, 984 01 LučenecDodatok č.1 k zmluve o dielo č. 14/11/2016MK k cintorínu v obci Pinciná0,00 €24.4.2017nestanovený
47/2017Občianske združenie BOVAP, Svätoplukova 2, 984 01 LučenecZmluva o dielovypracovanie žiadosti o podporu formou dotácie 600,00 €21.2.2017nestanovený
22-1/2017Andrej Farkaš, Pinciná č.32dohoda o vykonaní práceskladník materiálu CO60,00 €1.2.201730.11.2017
355/2016Ľubomír Schlosár, Polomská 104, 04921 Betliarkúpna zmluvaoznamov.tabuľa s kvetinovou výzdobou a s abecedou do domu smútku 200,00 €16.12.201616.12.2016
334/16JUDr. Milan Gombala, Slovenskej republiky rád 13 , 98401 LučenecDohoda o prac. činnostiprávne služby pre obec7,00 € (jednotková)17.12.201631.12.2017
343/16Úrad práce, soc.vecí a rodiny LučenecDohoda č.16/29/012/67 o podmienkach vykonávania menších obec.služiebo podmienkach činností podľa §120,00 €21.11.201631.12.2017
340/16SVOMA, s.r.o., Podjavorinská 21, 984 01 LučenecZmluva o dielo č.14/11/2016Miestna komunikácia k cintorínu v obci Pinciná28 049,78 €1.12.2016nestanovený
310/16DataCentrum elektronizácie úz.samosprávy Slovenska, Kýčerského 5, 81105 BratislavaZmluva o pripojení k Informačného systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spoluprácislužby aplikačných modulov IS DCOM0,00 €11.10.2016nestanovený
308/16Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní ver.služieb - balík služiebMagio internet15,00 € (jednotková)1.10.20161.10.2018
309/16Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní služiebbiznis ISDN UNI 200 - pevná linka29,00 € (jednotková)1.10.20161.10.2018
307/16Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BratislavaZmluva o poskytovaní ver. služieb - balík služiebMagio internet15,00 € (jednotková)1.10.20161.10.2018
Položky 1-41 z 41
ÚvodÚvodná stránka