Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Pinciná » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 66
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
134/2019D.E.A. AUDIT s.r.o., Hviezdoslavova 49/11, 984 01 LučenecZmluva č.092019 o poskytovaní audítorských služiebaudit účtovnej závierky, výročnej správy k 31.12. 432,00 €12.4.2019nestanovený
30/19Emil Murín, Pinciná č.127Dohoda o vykonaní práceOdhŕňanie snehu podľa potreby0,00 €11.1.201931.3.2019
368/2018JUDr. Milan Gombala, Slovenskej republiky rád 13 , 98401 Lučenecdohoda o pracovnej činnostiposkytovanie právnych služieb /VZN,práv.predpisy.../0,00 €3.1.2019nestanovený
354/2018Róbert Táčik, Pinciná č.8Dohoda o vykonaní práceelektroinštalačné práce pre OÚ0,00 €14.12.2018nestanovený
347/2018Úrad práce, soc.vecí a rodiny LučenecDodoha č.18/29/012/9 uzatvorená podľa §12 ods.3 pís.b/ bod 4 resp.5 o pomoci v hmotnej núdzimenšie obecné služby0,00 €1.1.2019nestanovený
320/18Úrad práce, soc.vecí a rodiny LučenecDohoda č.18/29/010/55 uzatvorená podľa §10 ods.3,ods.9 a nasl. zák.417/2013Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znenídohoda na § 100,00 €3.11.2018nestanovený
262/2018COSTRUO, spol. s r.o., Parný mlyn č.5142, 984 01 LučenecDodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 11082017dodatok0,00 €13.9.2018nestanovený
261/2018Ing.arch.ŽofiaTóthová - proj. a inž.činnosť v stav., LučenecDodatok č.1 k zmluve o dielo na Úpravu ver.priestr.v obci Pincinádodatok0,00 €13.9.2018nestanovený
277/2018Róbert Táčik, Pinciná č.8Dohoda o vykonaní práceelektroinštalačné práce pre OÚ0,00 €7.9.2018nestanovený
247/2018DODO JK, s.r.o., Záhradná 35/A, 984 01 LučenecZmluva o dieloOprava a modernizácia budovy obecného úradu, Pinciná č.124 702,73 €25.8.2018nestanovený
237/2018Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BratislavaZmluva o poskytovaní ver.služiebmobilný Hlas0,00 €17.8.2018nestanovený
655/2018BBSK, Nám. SNP 23, 974 01 Banská BystricaZmluva č.655/2018/ODDF o poskytnutí fin.dotácie na rok 2018dotácia na Deň obce Pinciná 900,00 €4.8.2018nestanovený
18-311-00316Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 81108Bratislava-Staré MestoZmluva o poskytnutí finančných prostriedkovdotácia na divadelné predstavenie1 520,00 €31.7.2018nestanovený
212/2018Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 BratislavaZmluva č.12811508U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotáciedotácia na vodovod50 000,00 €13.7.2018nestanovený
201/2018JUDr. Milan Gombala, Slovenskej republiky rád 13 , 98401 LučenecDohoda o vykonaní prácevypracovanie smerníc o ochrane os.údajov20,00 €11.7.2018nestanovený
198/2018Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 BratislavaDodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku č.072BB130091nové znenie článku 20,00 €28.6.2018nestanovený
187/2018Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 81715 BratislavaDohoda č.00654/2018-PNZ-P40286/11.01 o ukončení náj.zmluvy č.PNZ-P40286/11.00ukončenie náj.zmluvy0,00 €23.6.2018nestanovený
171/2018Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní ver.služieb - balík služiebbalík 1P - AKCIA: INT0,00 €9.6.2018nestanovený
170/2018Ing. Ľudovít Vician, Považská BystricaZmluva o vykonaní auditu účt.závierky zostavenej k 31.12.2017audit za rok 2017 330,00 €9.6.2018nestanovený
162/2018Kelemen Gabriel, U.J.Vargu 2935/4Zmluva o uskutočnení vystúpeniavystúpenie na Dni obce Pinciná50,00 €26.5.2018nestanovený
1/2018Simona Albertová, Strieborná 86/1, 985 22 CinobaňaZmluva o dieloprogram Historická kuchyňa na Deń obce Pinciná 200,00 €26.5.2018nestanovený
14/2018Divadlo Thália Színház, Timonova č.3, 04001 KošiceZmluva o umeleckom výkonedivadelné predstavenie : Akí sú Maďari?1 600,00 €26.5.201817.6.2018
156/2018WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 20a, 960 01 ZvolenZmluva o spracúvaní osobných údajovspracúvanie osobných údajov - webstránka0,00 €25.5.2018nestanovený
153/2018Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Isurance Group, Bratislavazmluva o spoluprácipropagácia obchodného mena na Dni obce Pinciná50,00 €26.5.2018nestanovený
146/2018MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta 292, 984 01LučenecZmluva o reklamepropagácia obchodného mena na Dni obce Pinciná 100,00 €26.5.2018nestanovený
5190041793Komunálna poisťovňa,a.s.,Štefánikova 17, 81105 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnaniepoistné aktivačných pracovníkov6,50 €12.4.201831.12.2018
072BB130091Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 BratislavaZmluva o poskytnutní nenávratného fin. príspevkuProgram rozvoja vidieka SR 2014-2020 7.2. Úprava verejného priestranstva v obci Pinciná34 399,20 €27.3.2018nestanovený
90/18AK JUDr.Peter Mihály s.r.o., Jókaiho 121/16, 98401 LučenecZmluva o poskytovaní právnych služiebposkytnutie právnych služieb0,00 €16.3.2018nestanovený
13-2/2018Andrej Farkaš, Pinciná č.32dohoda o vykonaní práceskladník materiálu CO66,20 €6.2.201831.12.2018
8/2018Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 81715 BratislavaZmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo ver.záujme na obec 02374/2017-PKZO-K40035/17,00bezodplatný prevod vlastníctva k pozemku o výmere 860 m20,00 €22.12.2017nestanovený
997/2017Úrad vlády SR, Nám.slobody 1, 813 70 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevkureg.príspevok na Miestnu komunikáciu k cintorínu v obci Pinciná8 055,00 €6.12.2017nestanovený
16112017/3COSTRUO, spol. s r.o., Parný mlyn č.5142, 984 01 LučenecZmluva o dieloRekonštrukcia kultúrneho domu v obci Pinciná 149 130,20 €27.11.2017nestanovený
311/2017JUDr. Milan Gombala, Slovenskej republiky rád 13 , 98401 LučenecDohoda o pracovnej činnostiprac. činnosť0,00 €1.1.201831.12.2018
277/2017Úrad práce, soc.vecí a rodiny LučenecDohoda č.17/29/012/9 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 prís.b zák.417/2013dohoda o aktivačnej činnosti na rok 20180,00 €1.1.201831.12.2018
276/2017Úrad práce, soc.vecí a rodiny LučenecDohoda č.17/29/010/7 uzatvorená podľa § 10 ods.3,ods.9 zák.č.417/2013 o pomoci v hmotnej núdziaplikácia § 10 zák. č.417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi0,00 €1.1.201831.12.2018
239/2017HANYX, s.r.o., L.Novomeského 30, 984 03 LučenecZmluva o vykonaní mobilného triedeného výkupu odpadu a zberovej akciimoblilný výkup zberového papieru0,00 €19.9.2017nestanovený
11082017COSTRUO, spol. s r.o., Parný mlyn č.5142, 984 01 LučenecZmluva o dieloÚprava ver. priestranstva v obci Pinciná33 919,20 €12.8.2017nestanovený
390/2017Úrad vlády SR, Nám.slobody 1, 813 70 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšíndotácia k projektu "Pinciná očakáva THÁLIU z Košíc"1 200,00 €11.7.2017nestanovený
192/17SR, MVSR, Okresný úrad LC, Nám.Republiky 26,98436 LCZmluva o výpožičke majetku štátu /CO/bezplatné užívanie hnuteľného majetku v správe OÚ LC0,00 €6.7.2017nestanovený
20170701Herencsény, Maďarská republikaDohoda o partnerskej spoluprácipartnerstvo obcí0,00 €3.7.2017nestanovený
184/2017SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 ZilinaZmluva o pripjení zariadenia užívateľa dodistribučnej sústavymaximálna rezervovaná kapacita0,00 €1.7.2017nestanovený
181/2017SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 ZilinaZmluva o pripjení zariadenia užívateľa dodistribučnej sústavymaximálna rezervovaná kapacita0,00 €1.7.2017nestanovený
180/2017SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 ZilinaZmluva o pripjení zariadenia užívateľa dodistribučnej sústavymaximálna rezervovaná kapacita0,00 €1.7.2017nestanovený
179/2017SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 ZilinaZmluva o pripjení zariadenia užívateľa dodistribučnej sústavymaximálna rezervovaná kapacita0,00 €1.7.2017nestanovený
165/2017SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislavahromadná licenčná zmluvazábava na Deň obce 14,40 €19.6.2017nestanovený
164/2017Ing. Ľudovít Vician, Považská BystricaZmluva o vykonaní auditu účt.záv. k 31.12.2016audit účt.záv. za rok 2016 300,00 €16.6.2017nestanovený
394/2017BBSK, Nám. SNP 23, 974 01 Banská BystricaZmluva o poskytnutí fin. dotácie 2017dotácia na Deň obce 20171 200,00 €8.6.201727.5.2017
148/2017Kelemen Gabriel, U.J.Vargu 2935/4Dohoda o vykonaní hudobnej produkcievystúpenie hudobníka50,00 €27.5.201727.5.2017
149/2017Dušan Deme, Lučenec, Erenburgova 1602/7Dohoda o vykonaní hudobnej produkcievystúpenie hudobníka 220,00 €27.5.2017nestanovený
147/2017Agóč Alexander, Šurice č.53Dohoda o vykonaní hudobnej produkcievystúpenie hudobníka 100,00 €27.5.2017nestanovený
Položky 1-50 z 66
ÚvodÚvodná stránka