Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Položky 16-30 z 55

Výsledky voľby prezidenta SR - 16.3.2019

V prilohe uverejňujeme výsledky voľby prezidenta SR - 16.3.2019 v obci Pinciná.
viac...

Zverejnené 16.3.2019 -vv-


 

Valné zhromaždenie Lesnej a pasienkovej spoločnosti Domovinár - pozvánka

V prílohe uverejňujeme pozvánku na valné zhromaždenie Lesnej a pasienkovej spoločnosti Domovinár Pinciná na 24.3.2019 - v klubovni
viac...

Zverejnené 26.2.2019 -vv-
Aktualizované: 28.2.2019 -vv-


 

Valné zhromaždenie Lesnej-urbárskej a poľovnej pozemkovej spoločnosti Pinciná - pozvánka

V prílohe je uverejnená pozvánka na valné zhromaždenie Lesnej - urbárskej a poľovnej pozemkovej spoločnosti Pinciná - 24.3.2019 v kultúrnom dome
viac...

Zverejnené 25.2.2019 -vv-
Aktualizované: 28.2.2019 -vv-


 

Kandidáti na prezidenta SR

V prílohe zverejňujeme zoznam kandidátov na prezidenta SR pre Voľby prezidenta SR, ktoré na budú konať 16.3.2019
viac...

Zverejnené 22.2.2019 -vv-


 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Obec Pinciná v zmysle ustanovenia §4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorý ...viac...

Zverejnené 19.2.2019 -vv-
Aktualizované: 21.2.2019 -vv-


 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

V prílohe je oznámenie o zrušení trvalého pobytu na Pinciná č.34 pre: Resutíková Marcela, Štugner Henrich
viac...

Zverejnené 19.2.2019 -vv-


 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - pre Marcela Resutíková
viac...

Zverejnené 19.2.2019 -vv-


 

Vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby prezidenta SR 2019

V prílohe uvádzame pokyny k vydaniu hlasovacieho preukazu pre občanov s trvalým pobytom v obci Pinciná k Voľbám prezidenta SR 2019
viac...

Zverejnené 12.2.2019 -vv-


 

Tájékoztatás a választópolgárok részére az európai parlamenti választásokhoz

Az európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén 2019.május 25-én 7.00 órától 22.00 óráig tartanak - a mellékletben a Tájékztatás a választópolgárok részére van...
viac...

Zverejnené 5.2.2019 -vv-


 

Informácie pre voliča k Voľbám do Európskeho parlamentu 2019

V prílohe uverejňujeme informácie pre voliča k voľbám do Európskeho parlamentu 2019, ktoré boli vyhlásené na 25.5.2019 od 7.00 do 22.00 hod.
viac...

Zverejnené 1.2.2019 -vv-
Aktualizované: 5.2.2019 -vv-


 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR v roku 2019

Obec Pinciná oznamuje splnomocnencom oprávnených politických subjektov pre voľby prezidenta SR v roku 2019 elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej voleb ...viac...

Zverejnené 24.1.2019 -vv-


 

Tájékoztatás a választópolgárok részére a Szlovák Köztársaság elnökének választása alkalmából

A mellékelt dokumentumban található a Szlovák Köztársaság elnökének választása alkalmából kiadott Tájekoztató a válsztópolgárok részére. A választások 2019.3.16-án 7.00- 22.00 óráig tartanak /avagy a ...viac...

Zverejnené 24.1.2019 -vv-


 

Informácia pre voliča -. voľby prezidenta SR

V prílohe sú uvedené informácie pre voliča k voľbám prezidenta SR, ktoré sa konajú 16.3.2019 od 7.00 do 22.00 hod. /prípadne II.kolo 30.3.2019/
viac...

Zverejnené 24.1.2019 -vv-


 

Oznam RVPS, LC k africkému moru ošípaných /AMO/ u domácich ošípaných a diviakov

Regionálna veterinárna a potravinová správa  Lučenec nás žiada o poskytnutie súčinnosti ohľadne zvyšovania povedomia verejnosti a chovateľov ošípaných v rámci opatrení na predchádzanie zavlečenia, šír ...viac...

Zverejnené 5.12.2018 -vv-


 
Položky 16-30 z 55
ÚvodÚvodná stránka