Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Návrh štatútu Obce Pinciná - na pripomienkovanie

V prílohe zverejňujeme návrh aktualizovaného štatútu Obce Pinciná na pripomienkovanie...
viac...

Zverejnené 15.4.2019 -vv-


 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Lučenec a Poltár od 12.4.2019 od 12.00 hod.

V prílohe zverejňujeme odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode Lučenec a Poltár od 12.4.2019 od 12.00 hod.
viac...

Súbor na stiahnutie CCF1142019_0001.pdf CCF1142019_0001.pdf (74.4 kB)

Zverejnené 11.4.2019 -vv-


 

Vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 - zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti

Obec Pinciná v zmysle ustanovenia §46 ods. 4 zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Rozhodnutia predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európs ...viac...

Zverejnené 1.4.2019 -vv-


 

Výsledky voľby prezidenta SR 30.3.2019

V prílohe zverejňujeme výsledky voľby prezidenta SR 30.3.2019 v obci Pinciná...
viac...

Zverejnené 30.3.2019 -vv-


 

Návrh VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Pinciná

V prílohe je návrh VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Pinciná na pripomienkovanie...
viac...

Zverejnené 29.3.2019 -vv-


 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Obec Pinciná oznamuje splnomocnencom oprávnených politických subjektov pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 elektronickú adresu na člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Pin ...viac...

Zverejnené 28.3.2019 -vv-


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre okres Lučenec a Poltár od 29.3.2019 od 12.00 hod. do odvolania

V prílohe prikladáme Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre okres Lučenec a Poltár, ktorý platí od 29.3.2019 od 12.00 hod. do odvolania...
viac...

Zverejnené 28.3.2019 -vv-


 

Výsledky voľby prezidenta SR - 16.3.2019

V prilohe uverejňujeme výsledky voľby prezidenta SR - 16.3.2019 v obci Pinciná.
viac...

Zverejnené 16.3.2019 -vv-


 

Valné zhromaždenie Lesnej a pasienkovej spoločnosti Domovinár - pozvánka

V prílohe uverejňujeme pozvánku na valné zhromaždenie Lesnej a pasienkovej spoločnosti Domovinár Pinciná na 24.3.2019 - v klubovni
viac...

Súbor na stiahnutie CCF2722019.pdf CCF2722019.pdf (61.9 kB)

Zverejnené 26.2.2019 -vv-
Aktualizované: 28.2.2019 -vv-


 

Valné zhromaždenie Lesnej-urbárskej a poľovnej pozemkovej spoločnosti Pinciná - pozvánka

V prílohe je uverejnená pozvánka na valné zhromaždenie Lesnej - urbárskej a poľovnej pozemkovej spoločnosti Pinciná - 24.3.2019 v kultúrnom dome
viac...

Súbor na stiahnutie CCF2522019.pdf CCF2522019.pdf (71.4 kB)

Zverejnené 25.2.2019 -vv-
Aktualizované: 28.2.2019 -vv-


 

Kandidáti na prezidenta SR

V prílohe zverejňujeme zoznam kandidátov na prezidenta SR pre Voľby prezidenta SR, ktoré na budú konať 16.3.2019
viac...

Súbor na stiahnutie CCF2222019_0001.pdf CCF2222019_0001.pdf (76.1 kB)

Zverejnené 22.2.2019 -vv-


 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Obec Pinciná v zmysle ustanovenia §4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorý ...viac...

Zverejnené 19.2.2019 -vv-
Aktualizované: 21.2.2019 -vv-


 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

V prílohe je oznámenie o zrušení trvalého pobytu na Pinciná č.34 pre: Resutíková Marcela, Štugner Henrich
viac...

Súbor na stiahnutie CCF1922019_0001.pdf CCF1922019_0001.pdf (48.5 kB)

Zverejnené 19.2.2019 -vv-


 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - pre Marcela Resutíková
viac...

Súbor na stiahnutie CCF1922019.pdf CCF1922019.pdf (354.6 kB)

Zverejnené 19.2.2019 -vv-


 

Vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby prezidenta SR 2019

V prílohe uvádzame pokyny k vydaniu hlasovacieho preukazu pre občanov s trvalým pobytom v obci Pinciná k Voľbám prezidenta SR 2019
viac...

Zverejnené 12.2.2019 -vv-


 

Tájékoztatás a választópolgárok részére az európai parlamenti választásokhoz

Az európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén 2019.május 25-én 7.00 órától 22.00 óráig tartanak - a mellékletben a Tájékztatás a választópolgárok részére van...
viac...

Zverejnené 5.2.2019 -vv-


 

Informácie pre voliča k Voľbám do Európskeho parlamentu 2019

V prílohe uverejňujeme informácie pre voliča k voľbám do Európskeho parlamentu 2019, ktoré boli vyhlásené na 25.5.2019 od 7.00 do 22.00 hod.
viac...

Súbor na stiahnutie 2019_028.pdf 2019_028.pdf (142.9 kB)

Zverejnené 1.2.2019 -vv-
Aktualizované: 5.2.2019 -vv-


 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR v roku 2019

Obec Pinciná oznamuje splnomocnencom oprávnených politických subjektov pre voľby prezidenta SR v roku 2019 elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej voleb ...viac...

Zverejnené 24.1.2019 -vv-


 

Tájékoztatás a választópolgárok részére a Szlovák Köztársaság elnökének választása alkalmából

A mellékelt dokumentumban található a Szlovák Köztársaság elnökének választása alkalmából kiadott Tájekoztató a válsztópolgárok részére. A választások 2019.3.16-án 7.00- 22.00 óráig tartanak /avagy a ...viac...

Súbor na stiahnutie WP19_I2huA4.docx WP19_I2huA4.docx (24.4 kB)

Zverejnené 24.1.2019 -vv-


 

Informácia pre voliča -. voľby prezidenta SR

V prílohe sú uvedené informácie pre voliča k voľbám prezidenta SR, ktoré sa konajú 16.3.2019 od 7.00 do 22.00 hod. /prípadne II.kolo 30.3.2019/
viac...

Zverejnené 24.1.2019 -vv-


 

Oznam RVPS, LC k africkému moru ošípaných /AMO/ u domácich ošípaných a diviakov

Regionálna veterinárna a potravinová správa  Lučenec nás žiada o poskytnutie súčinnosti ohľadne zvyšovania povedomia verejnosti a chovateľov ošípaných v rámci opatrení na predchádzanie zavlečenia, šír ...viac...

Súbor na stiahnutie AMO leták.pdf AMO leták.pdf (570.2 kB)

Zverejnené 5.12.2018 -vv-


 

Oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Lučenec pre všetkých chovateľov ošípaných a nárazníkovej zóne AMO okresu Lučenec a Poltár

V prílohe uverejňujeme oznam pre všetkých občanov-neregistrovaných chovateľov ošípaných v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných /AMO/ okresov LC, PT...
viac...

Zverejnené 21.11.2018 -vv-


 

Oznámenie o strategickom dokumente: Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2

V prílohe zverejňujeme Oznámenie o strategickom dokumente BBK
viac...

Súbor na stiahnutie CCF22112018.pdf CCF22112018.pdf (230.1 kB)

Zverejnené 21.11.2018 -vv-


 

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

V prílohe zverejňujeme výsledky volieb poslancov OZ a starostu obce z 10.11.2018
Volieb sa zúčastnilo zo 179 oprávnených voličov 128 voličov, čo je 71,5 %-ná účasť.
Platné hlasovacie lís ...viac...

Súbor na stiahnutie WOSO18_V15.docx WOSO18_V15.docx (32.7 kB)

Zverejnené 10.11.2018 -vv-


 

Návrh rozpočtu na r.2019-2021

V prílohe zverejňujeme návrh rozpočtu na r.2019-2021 na pripomienkovanie
viac...

Zverejnené 6.11.2018 -vv-


 

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2019

V prílohe zverejňujeme návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2019 na pripomienkovanie
viac...

Zverejnené 6.11.2018 -vv-


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Pincinej

V prilohe uverejňujeme Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Pincinej
viac...

Súbor na stiahnutie CCF2592018_0001.pdf CCF2592018_0001.pdf (83.3 kB)

Zverejnené 25.9.2018 -vv-


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Pinciná

V prílohe uverejňujeme Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Pinciná
viac...

Súbor na stiahnutie CCF2592018.pdf CCF2592018.pdf (66.7 kB)

Zverejnené 25.9.2018 -vv-


 

Oznámenie verejnosti - Územný plán mesta Lučenec - Zmeny a doplnky č.34

V prílohe je uverejnené Oznámenie verejnosti k "Územnému plánu mesta Lučenec - Zmeny a doplnky č.34"
viac...

Súbor na stiahnutie CCF2492018.pdf CCF2492018.pdf (81.6 kB)

Zverejnené 24.9.2018 -vv-


 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Obec Pinciná oznamuje splnomocnencom oprávnených politických subjektov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mi ...viac...

Zverejnené 27.8.2018 -vv-


 

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Kandidátne listiny pre voľbu starostu obce a kandidátne listiny pre voľbu poslancov do obecného zastupiteľstva môžu politické strany, koalície politických strán, politické hnutia, koalície politických ...viac...

Zverejnené 31.7.2018 -vv-
Aktualizované: 17.8.2018 -vv-


 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

V prílohe je zverejnená informácia o spracúvaní osobných údajov
viac...

Súbor na stiahnutie CCI0372018.pdf CCI0372018.pdf (3.2 MB)

Zverejnené 3.7.2018 -vv-


 

Výsledky volieb do VÚC 2017

Volieb do VÚC 2017 sa v našej obci z počtu voličov 178 zúčastnilo 85 - čiže 47,75 %-ná účasť.
 
viac...

Súbor na stiahnutie img135.pdf img135.pdf (826.3 kB)

Zverejnené 8.11.2017 -vv-


 

Informácia Spotrebiteľského Centra pre občanov, ktorí sú klientmi Rapid life

V prílohe nájdu možnosť zastupovania občania, ktorí sú klientmi životnej poisťovne Rapid life...
viac...

Zverejnené 18.9.2017 -vv-


 

Oznámenie el.adresy na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie - voľby VÚC 2017

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Pinciná pre voľby VÚC 2017 je možné elektronicky zasielať na nasledovné adresy:
oupincina@stonline.sk
starosta@pin ...viac...

Zverejnené 21.8.2017 -vv-
Aktualizované: 21.9.2017 -vv-


 

Választások a regionális önkormányzati szervekbe - tájékoztató a választók számára

Súbor na stiahnutie WVUC17_I2huA4.docx WVUC17_I2huA4.docx (27.3 kB)

Zverejnené 4.8.2017 -vv-
Aktualizované: 21.9.2017 -vv-


 

Voľby do VÚC - informácie pre voliča

Súbor na stiahnutie WVUC17_I1skA4.docx WVUC17_I1skA4.docx (21.2 kB)

Zverejnené 4.8.2017 -vv-


 

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na št.ceste I/16

Súbor na stiahnutie img083.pdf img083.pdf (446.1 kB)

Zverejnené 4.8.2017 -vv-


 

Tájékoztató

Súbor na stiahnutie img053.pdf img053.pdf (816.9 kB)

Zverejnené 30.5.2017 -vv-


 
ÚvodÚvodná stránka