Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Oznam RVPS, LC k africkému moru ošípaných /AMO/ u domácich ošípaných a diviakov

Regionálna veterinárna a potravinová správa  Lučenec nás žiada o poskytnutie súčinnosti ohľadne zvyšovania povedomia verejnosti a chovateľov ošípaných v rámci opatrení na predchádzanie zavlečenia, šír ...viac...

Súbor na stiahnutie AMO leták.pdf AMO leták.pdf (570.2 kB)

Zverejnené 5.12.2018 -vv-


 

Oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Lučenec pre všetkých chovateľov ošípaných a nárazníkovej zóne AMO okresu Lučenec a Poltár

V prílohe uverejňujeme oznam pre všetkých občanov-neregistrovaných chovateľov ošípaných v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných /AMO/ okresov LC, PT...
viac...

Zverejnené 21.11.2018 -vv-


 

Oznámenie o strategickom dokumente: Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2

V prílohe zverejňujeme Oznámenie o strategickom dokumente BBK
viac...

Súbor na stiahnutie CCF22112018.pdf CCF22112018.pdf (230.1 kB)

Zverejnené 21.11.2018 -vv-


 

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

V prílohe zverejňujeme výsledky volieb poslancov OZ a starostu obce z 10.11.2018
Volieb sa zúčastnilo zo 179 oprávnených voličov 128 voličov, čo je 71,5 %-ná účasť.
Platné hlasovacie lís ...viac...

Súbor na stiahnutie WOSO18_V15.docx WOSO18_V15.docx (32.7 kB)

Zverejnené 10.11.2018 -vv-


 

Návrh rozpočtu na r.2019-2021

V prílohe zverejňujeme návrh rozpočtu na r.2019-2021 na pripomienkovanie
viac...

Zverejnené 6.11.2018 -vv-


 

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2019

V prílohe zverejňujeme návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2019 na pripomienkovanie
viac...

Zverejnené 6.11.2018 -vv-


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Pincinej

V prilohe uverejňujeme Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Pincinej
viac...

Súbor na stiahnutie CCF2592018_0001.pdf CCF2592018_0001.pdf (83.3 kB)

Zverejnené 25.9.2018 -vv-


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Pinciná

V prílohe uverejňujeme Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Pinciná
viac...

Súbor na stiahnutie CCF2592018.pdf CCF2592018.pdf (66.7 kB)

Zverejnené 25.9.2018 -vv-


 

Oznámenie verejnosti - Územný plán mesta Lučenec - Zmeny a doplnky č.34

V prílohe je uverejnené Oznámenie verejnosti k "Územnému plánu mesta Lučenec - Zmeny a doplnky č.34"
viac...

Súbor na stiahnutie CCF2492018.pdf CCF2492018.pdf (81.6 kB)

Zverejnené 24.9.2018 -vv-


 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Obec Pinciná oznamuje splnomocnencom oprávnených politických subjektov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mi ...viac...

Zverejnené 27.8.2018 -vv-


 

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Kandidátne listiny pre voľbu starostu obce a kandidátne listiny pre voľbu poslancov do obecného zastupiteľstva môžu politické strany, koalície politických strán, politické hnutia, koalície politických ...viac...

Zverejnené 31.7.2018 -vv-
Aktualizované: 17.8.2018 -vv-


 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

V prílohe je zverejnená informácia o spracúvaní osobných údajov
viac...

Súbor na stiahnutie CCI0372018.pdf CCI0372018.pdf (3.2 MB)

Zverejnené 3.7.2018 -vv-


 

Výsledky volieb do VÚC 2017

Volieb do VÚC 2017 sa v našej obci z počtu voličov 178 zúčastnilo 85 - čiže 47,75 %-ná účasť.
 
viac...

Súbor na stiahnutie img135.pdf img135.pdf (826.3 kB)

Zverejnené 8.11.2017 -vv-


 

Informácia Spotrebiteľského Centra pre občanov, ktorí sú klientmi Rapid life

V prílohe nájdu možnosť zastupovania občania, ktorí sú klientmi životnej poisťovne Rapid life...
viac...

Zverejnené 18.9.2017 -vv-


 

Oznámenie el.adresy na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie - voľby VÚC 2017

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Pinciná pre voľby VÚC 2017 je možné elektronicky zasielať na nasledovné adresy:
oupincina@stonline.sk
starosta@pin ...viac...

Zverejnené 21.8.2017 -vv-
Aktualizované: 21.9.2017 -vv-


 

Választások a regionális önkormányzati szervekbe - tájékoztató a választók számára

Súbor na stiahnutie WVUC17_I2huA4.docx WVUC17_I2huA4.docx (27.3 kB)

Zverejnené 4.8.2017 -vv-
Aktualizované: 21.9.2017 -vv-


 

Voľby do VÚC - informácie pre voliča

Súbor na stiahnutie WVUC17_I1skA4.docx WVUC17_I1skA4.docx (21.2 kB)

Zverejnené 4.8.2017 -vv-


 

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na št.ceste I/16

Súbor na stiahnutie img083.pdf img083.pdf (446.1 kB)

Zverejnené 4.8.2017 -vv-


 

Tájékoztató

Súbor na stiahnutie img053.pdf img053.pdf (816.9 kB)

Zverejnené 30.5.2017 -vv-


 
ÚvodÚvodná stránka