Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Položky 1-15 z 57

Upozornenie ORHaZZ k začiatku vykurovacej sezóny

V prílohe uverejňujeme upozornenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru k začiatku vykurovacej sezóny - z toho vyplývajúcich povinností majiteľov vykurovacích telies, dymovodov a komí ...viac...

Zverejnené 17.10.2019 -vv-


 

Výzva k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt NOVOHRAD

O značku sa môžu uchádzať remeselníci, ľudoví umelci, SHR, živnostníci, ľudoví výrobcovia, firmy, organizácie so sídlom v regióne Novohrad...
viac...

Zverejnené 3.10.2019 -vv-


 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy upozorňuje všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby ...viac...

Zverejnené 14.5.2019 -vv-


 

Návrh štatútu Obce Pinciná - na pripomienkovanie

V prílohe zverejňujeme návrh aktualizovaného štatútu Obce Pinciná na pripomienkovanie...
viac...

Zverejnené 15.4.2019 -vv-


 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Lučenec a Poltár od 12.4.2019 od 12.00 hod.

V prílohe zverejňujeme odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode Lučenec a Poltár od 12.4.2019 od 12.00 hod.
viac...

Zverejnené 11.4.2019 -vv-


 

Vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 - zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti

Obec Pinciná v zmysle ustanovenia §46 ods. 4 zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Rozhodnutia predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európs ...viac...

Zverejnené 1.4.2019 -vv-


 

Výsledky voľby prezidenta SR 30.3.2019

V prílohe zverejňujeme výsledky voľby prezidenta SR 30.3.2019 v obci Pinciná...
viac...

Zverejnené 30.3.2019 -vv-


 

Návrh VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Pinciná

V prílohe je návrh VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Pinciná na pripomienkovanie...
viac...

Zverejnené 29.3.2019 -vv-


 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Obec Pinciná oznamuje splnomocnencom oprávnených politických subjektov pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 elektronickú adresu na člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Pin ...viac...

Zverejnené 28.3.2019 -vv-


 
Položky 1-15 z 57
ÚvodÚvodná stránka