Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Aktuality - všeobecné oznamy

Zber papieraVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že dňa 25.10.2019 /piatok/ od 16.00 hod. sa uskutoční zber papiera /výmena za toaletný papier, hygienické vreckovky.../ Zberový papier /okrem kartónov/ treba zviazať do balíkov a uložiť pred bránu - pre papier príde žltá dodávka.

Értesítjük a falu lakosait, hogy 2019.10.25-én 16.00 órától papír gyűjtés lessz a faluban, a papírért toalett papírt, papírzsebkendőt adnak. Az összegyűjtött papírért /karton papíron kívül/ össze kell kötni és a kapu elé kitenni. Sárga autóval fogják gyüjteni a papírt.


 
 

Divadelné predstavenie Pestúnky - z príležitosti Mesiaca úcty k starším Vytlačiť
 

Obec Pinciná srdečne pozýva svojich občanov na divadelné predstavenie hercov Opony z Poltára, ktorí predvedú veselohru "Pestúnky" z príležitosti "Mesiaca úcty k starším" v sobotu 28.9.2019 o 16.00 hod. v kultúrnom dome. Po predstavení bude pripravené pre našich dôchodcov malé občerstvenie pri hudbe p. Miklóšovej Magdy a Ing. Korponai Štefana.

Pinc község szivélyesen meghívja lakosait az "Idősek hónapja" alkalmából szervezett színdarabra "Dajkák" szlovák nyelven, amelyet a Poltári amatőr színjátszókör tagjai adnak elő szombaton 2019.9.28-án 16.00 órai kezdettel a kultúrházban. Az előadás után a nyugdíjasok részére frissítő és rövid szórakozás vár Miklóš Magda, Korponai István zenéje mellett.


 
 

Zber elektroodpadu - elektromos hulladék gyüjtéseVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že dňa 9.9.2019 /v pondelok ráno/ sa uskutoční zber elektroodpadu. Odovzdať možno len kompletné elektrospotrebiče /nie obaly/. Elektroodpad je potrebné vyložiť pred bránu.

Értesítjük a lakosokat, hogy 2019.9.9-én /hétfőn reggel/ elektromos hulladék gyüjtés lessz. A gyüjtésbe csak komplett készülékeket lehet beadni. Az elektromos hulladékot a kapu elé kell kitenni.


 
 

Výlet do Bogácsu 10.8.2019Vytlačiť
 

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že dňa 10.8.2019 poriada zájazd na kúpalisko v Bogácsi. Odchod autobusu je o 6.30 hod. od kultúrneho domu.

Pinc község értesíti a lakosokat, hogy 2019.8.10-én kirándulást szervez a Bogácsi termál fürdőbe. Az autobusz reggel 6.30 - kor indul a kulturháztól.


 
 

Výlet do Podhájskej - kirándulás Podhájskába - 13.7.2019Vytlačiť
 

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že dňa 13.7.2019 poriada zájazd na kúpalisko v Podhájskej. Odchod autobusu je o 6.30 hod. od kultúrneho domu.

Pinc község értesíti a lakosokat, hogy 2019.7.13-án kirándulást szervez a Podhájska fürdőbe. Az autobusz reggel 6.30 - kor indul a kulturháztól.


 
 

Zoznam certifikovaných výrobkov so značkou NOVOHRADVytlačiť
 

V prílohe zverejňujeme  pre záujemcov zoznam certifikovaných výrobkov s regionálnou značkou NOVOHRAD...


 
 

Čarovný NovohradVytlačiť
 

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom svoju účasť v publikácii Čarovný Novohrad - na uvedenom linku si ju môžete prelistovať...

https://knihy.cbs.sk/carovny-novohrad/


 
 

PoďakovanieVytlačiť
 


 
 

Thália v Pincinej16.6.2019 o 15.00 hod.Vytlačiť
 

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že dňa 16.6.2019 o 15.00 hod. bude divadelné predstavenie Thálie  Szarvas József: Pustol a hó avagy könnű neked Szarvas Józsi v maďarskom jazyku. Predstavenie je podporené z KULTMINOR-u /podpora kultúry národnostných menšín/. Vstupenky je možné objednať na obecnom úrade.

Pinc község értesíti a lakosokat, hogy 2019.6.16-án délután 15.00-kor színházi előadás lesz a kulturházban. A   Thália színház előadja: Szarvas József: Pustol a hó avagy könnzű neked Szarvas Józsi...darabját. Mindenkit szeretettel várunk.

Az előadás a KULTMINOR támogatásával lesz. Belépőt lehet rendelni a községi hivatalban.


 
 

PoďakovanieVytlačiť
 

Obec Pinciná ďakuje všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na príprave a uskutočnení Dňa obce Pinciná 18.5.2019. Ďakujeme aj návšteve z družobnej obce Herencsény na našom podujatí.  Veľká vďaka patrí sponzorom nášho podujatia: BBSK, Agroris, Costruo, Mepos, Autoranč, Auto Online, Komunálna posťovňa, Ing. Kučera, T.Soós-SHR, Parapetrol, starostka s manželom

Pinc község köszöni mindenkinek, aki bármilyen módon segítet a Pinci falunap előkészületében és megvalósításában 2019.5.18-án. Köszönjük a testvéri  Herencsény község önkormányzatának résztvételét az ünnepségen! Nagy köszönet a sponzoroknak: BBSK, Agroris, Costruo, Mepos, Autoranč, Auto Online, Komunálna poisťovňa, Ing. Kučera, T.Soós-SHR,Parapetrol, polgármesternő a férjével


 
 

Deň obce 2019 - Falunap 2019Vytlačiť
 

Obec Pinciná pozýva svojich obyvateľov i rodákov na Deň obce 2019, ktorý sa uskutoční 18.5.2019 - bližšie v prílohe...

Pinc Község meghívja lakosait és a falunkhoz közelálló barátait a Falunapra, mely 2019.5.18-án lessz - közelebbi a mellékletben...


 
 

Veľká noc 2019Vytlačiť
 

Obec Pinciná želá svojim občanom požehnané veľkonočné sviatky!

Pinc községe lakosainak kellemes húsvéti ünnepeket kíván!


 
 

Hodina Zeme 2019Vytlačiť
 

 

Obec Pinciná sa aj tento rok  zapojí 30.3.2019 od 20.30 hod do 21.30 hod. vypnutím osvetlenia veže kostola  do Hodiny Zeme.  Pripojte sa do akcie vypnutím svetla na jednu hodinu vo svojich domácnostiach! Bližšie informácie na www.hodinazeme.svetelneznecistenie.sk


 
 

PoďakovanieVytlačiť
 

Obec Pinciná ďakuje všetkým účastníkom brigády ku Dńu Zeme, ktorá sa uskutočnila 23.3.2019, za aktívnu účasť.

Pinc községe köszöni mindenkinek a Föld napja alkalmából rendezet brigádon az aktív résztvételt.


 
 

Deň Zeme 2019Vytlačiť
 

Obec Pinciná organizuje už tradičnú brigádu ku Dńu Zeme 23.3.2019. Stretnutie a zadelenie trás brigády pre tých, ktorým nie je ľahostajná čistota okolia obce, je o 8.00 hod. pri kult. dome. Zároveň bude pristavený VOK na jarné upratovanie pri KD pre všetkých obyvateľov našej obce.

Pinc községe értesíti a lakosokat, hogy 2019.3.23-án a Föld napja alkalmából mind minden évben brigádot szervez. Találkozás és a brigád részei beosztása reggel 8.00 órakor lesz a kulturház előt azok számára, akiknek nem mindegy, hogy a falu környéke is szemét nélkül maradjon. Egyben nagy kontajner lesz a tavaszi takarításhoz álítva a kulturház mellé falunk lakosai számára.


 
 

Pozvánka na besedu: Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činuVytlačiť
 

Obec Pinciná pozýva svojich občanov na besedu s názvom "Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu", ktorá sa uskutoční 14.3.2019 o 16.00 hod. v klubovni. Viac v priloženej pozvánke...

Pinc község meghívja lakosait beszélgetésre a téma:"Hogy ne legyen bűncselekmény áldozata az időseb korosztály"  2019.március 14-én 16.00 órai kezdettel a helyi klub helységben.


 
 

Poďakovanie Vytlačiť
 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na uskutočnení detského karnevalu. Tohto roku získala od poroty 1. miesto Lea Ďurošová - maska klaun, od obecenstva Zara Farkašová - maska mačička a cenu starostky získala Tamarka Šalamonová - maska zlobilka. Ceny do súťaže venovala starostka obce a Obec Pinciná. Vďaka patrí aj rodičom, ktorí pripravili naozaj zaujímavé masky pre svoje deti.


 
 

Detský karneval 2019Vytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že detský karneval sa uskutoční 2.3.2019 o 16.00 hod. v kultúrnom dome. Príďte sa pozrieť, aké zaujímavé masky si pripravili deti s rodičmi tento rok a samozrejme povzbudiť ich v súťažiach!!!

Értesítjük a lakosokat, hogy az idei gyermek maszkabál 2019.3.2-án 16.00 órától lesz a kulturházban. Jőjjönek el megnézni, hogy milyen érdekes maszkákot készítettek a gyermekek szüleikkel és természetesen drukkolni nekik a versenyekben!!!


 
 

Dôležité upozornenie k miestnym daniam a poplatkom v obci PincináVytlačiť
 

Obec Pinciná upozorňuje svojich obyvateľov na povinnosť v zmysle VZN č. 1/2019 obce Pinciná o miestnych daniach do 31.1.2019 nahlásiť na obecný úrad všetky zmeny týkajúce sa dane z nehnuteľnosti, ktoré nastali k 1.1.2019, ako: predaj, kúpu, nájom alebo darovanie pozemku, pôdy alebo nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Pinciná.

Žiadame ďalej vlastníkov psov, u ktorých nastali zmeny v počte psov a chovaných v domácnostiach, aby to nahlásili do 31.1.2019 na obecný úrad.

Zmeny, ktoré nastanú v priebehu kalendárneho roku 2019 týkajúce sa dane z nehnuteľnosti, poplatku za komunálny odpad a počet psov Vás žiadame bezodkladne nahlásiť na obecný úrad.


 
 

Novoročný stolnotenisový turnaj mužov - Újévi férfi asztalitenisz versenyVytlačiť
 

5.1.2019 sa uskutočnil  v pingpongárni kultúrneho domu tradičný novoročný stolnotenisový turnaj mužov.  Prvé miesto obhájil Kelemen Štefan, druhé miesto patrilo Dušanovi Galádovi a tretie miesto Andrejovi Farkašovi. Osobitnú cenu dostal najmladší účastník turnaja Kelemen Kristián. Ceny do súťaže venovala starostka obce.

2019.1.5-én a helyi kulturház pingpong termében megtartottuk az Újévi férfi asztalitenisz versenyt. Az első helyen  ismét Kelemen István végzett, második Galád Dušan és harmadik Farkas András lett. Különdíjat kapot a verseny legfiatalab résztvevője Kelemen Kristián. Díjakat a versenyzőknek  a polgármesternő ajándékozta.


 
 

P.F. 2019Vytlačiť
 

Obec Pinciná želá svojim občanom požehnané vianočné sviatky a šťastlivý nový rok 2019!

Pinc községe kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván lakosainak!


 
 

Harmonogram vývozu kom. odpadu a separovaného odpadu na rok 2019Vytlačiť
 

V prílohe uverejňujeme harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2019 a zároveň upozorňujeme obyvateľov obce, aby venovali zvýšenú pozornosť separovaniu odpadu zo svojich domácností!!!


 
 

Mikuláš 2018Vytlačiť
 

Oznamujeme občanom a hlavne deťom, že dňa 5.12.2018 v stredu od 17.00 hod. zavíta do Vašich domov Mikuláš so sprievodom, ktorý poteší deti darčekom. Milé deti, Mikuláš sa teší na Vaše básničky alebo pesničky.

Értesítjük a lakosokat és főkeg a gyerekeket, hogy 2018 december 5-én szerdán 17.00 órától meglátogatja a gyerekeket a Mikulás az otthonukban, aki ajándékkal megörvendezteti őket. Kedves gyerekek, a Mikulás örülni fog a ti kis verseiteknek és énekeiteknek.


 
 

Zber papieraVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že dňa 30.11.2018 v čase od 15.00 do 16.00 hod. bude zber papiera v obci - výmena za hygienické potreby. Zviazaný papier je potrebné dať pred bránu.

Értesítjük a lakosokat, hogy 2018.11.30-án 15.00 - 16.00 ór között papír gyűjtés lesz a faluba - cserébe toalet papírért. Az ösze kötözöt papír a kapu elé kell tenni.


 
 

Ponuka nájomných bytov z Mesta LučenecVytlačiť
 

Mesto Lučenec nám zaslalo ponuku nových nájomných bytov v bytovom dome - ul. Juraja Fándlyho 3, LC pre prípadných záujemcov z okolitých obcí - ponuka je uvedená v prílohe


 
 

Október - mesiac úcty k starším - Október - idősek hónapja tiszteleteVytlačiť
 

Obec Pinciná srdečne pozýva pri príležitosti "Október - mesiac úcty k starším" všetkých občanov na koncert virtuóza v hre na tárogató p. Agóča Alexandra pod názvom "Obľúbené melódie v hre na tárogató" - so začiatkom o 16.00 hod. dňa 20.10.2018 v kultúrnom dome. Vstup je voľný. Po koncerte bude pripravené občerstvenie pre dôchodcov pri hudbe p. Miklóšovej Magdy a Ing. Korponai Štefana. Všetci záujemcovia sú srdečne vítaní!

Pinc községe az "Október - idősek hónapja tisztelete" alkalmából meghívja lakosait Agócs Sanyi - tárogató virtuóz koncertjére, melynek címe "Kedvenc dallamok tárogatón" és 2018.10.20-án 16.00 órai kezdettel lesz a kulturházban. A belépő ingyenes. A koncert után a nyugdíjasok részére frissítő lesz Miklóš Magda és Korponai István zenéje mellet. Mindenkit szeretettel várunk!


 
 

Upozornenie ORHaZ k začiatku vykurovacej sezónyVytlačiť
 

V prílohe uverejňujeme upozornenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru k začiatku vykurovacej sezóny - z toho vyplývajúcich povinností majiteľov vykurovacích telies, dymovodov a komínov! Venujte, prosím, uvedenému upozorneniu náležitú pozornosť!!!


 
 

Výzva na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt NOVOHRADVytlačiť
 

V prílohe uverejňujeme výzvu č.2/2018, v ktorej sa môžu uchádzať remeselníci, SHR, živnostníci, ľudoví výrobcovia, firmy, organizácie so sídlom alebo prevádzkou v regióne NOVOHRAD o pridelenie značky /jedná sa o remeselné - drevo a kameň, keramika, sklo, kov, drevo, slama, textil, vlna, čipka, koža..., potraviny a poľnohospodárske produkty - pekárenské, cukrárenské, mliekárenské, mäsové, víno, zo záhrady, z farmy..., prírodné produkty - ketiny, bylinky, huby, lesné ovocie, med, čaje.../.Vyplnenú žiadosť s prílohami je možné zaslať aj poštou na adresu: Región Neogradiensis, z.p.o., Ul. Novohradská č.1, 98401 Lučenec v termíne do 19.11.2018


 
 

Povinnosti vlastníka psaVytlačiť
 

V prílohe uvádzame povinnosti vlastníka psa podľa §19 zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov


 
 

Zber elektroodpadu 12.9.2018 o 9.00 hod.Vytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že dňa 12.9.2018 bude od 9.00 hod. zber elektroodpadu v obci. Elektroodpad /celé spotrebiče a nie obaly/ je potrebné vyložiť pred bránu.

Értesítjük a lakosokat, hogy 2018.9.12-én 9.00 órától elektromos hulladék gyűjtése lesz a faluban. Az elektromos hulladékot /egész készülékeket/ ki lehet tenni a kapu elé.


 
 

Rekonštrukcia priestorov Obecného úraduVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že v priestoroch Obecného úradu v Pincinej /kanceláriách, chodbách/ prebiehajú od 28.8.2018 do konca septembra rekonštrukčné práce z dotácie Ministerstva financií SR. Prosím návštevníkov Obecného úradu o toleranciu a zároveň o opatrnosť pri pohybe v uvedených priestoroch.

Értesítjük a lakosokat, hogy a Pinci Községi hivatal /helységeiben és folyosóiban/ 2018.8.28-kától szeptember végéig juvítási munkálatok folynak a Pénzügyi minisztérium támogatásából. Kérjük a Községi hivatal látogatóit toleranciára és óvatosságra a helységekben való mozgásnál.


 
 

Projekt Úprava verejného priestranstva v obci Pinciná skolaudovanýVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že projekt "Úprava verejného priestranstva v obci Pinciná" s rozpočtovaným nákladom 34.399,20 € bol dňom 26.7.2018 skolaudovaný. Toto rozhodnutie je dnešným dňom právoplatné. Projekt realizovala firma COSTRUO, s.r.o., Lučenec a je financovaný na základe Zmluvy o poskytnutí NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, a to z prostriedkov EPFRV 75% a ŠR SR 25 %. Veríme, že výsledok tohto projektu - upravený verejný priestor - bude slúžiť občanom na kultúrne, spoločenské, športové podujatia v priebehu roka i budúcnosti.


 
 

Výlet do Bogácsu - Kirándulás Bogácsra 21.7.2018Vytlačiť
 

Obec Pinciná organizuje pre svojich občanov výlet na termálne kúpalisko v Bogácsi dňa 21.7.2018 s odchodom o 6.30 hod. od kult. domu. Účastnícky poplatok je 4 €/os. Podrobnosti v prílohe...


 
 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

ORHaZZ v Lučenci odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva zniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode Lučenec a Poltár od 28.6.2018 od 12.00 hod.


 
 

Výlet do Podhájskej - Kirándulás Podhájskába 23.6.2018Vytlačiť
 

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že dňa 23.6.2018 poriada zájazd na kúpalisko v Podhájskej. Odchod autobusu je o 7.00 hod. od kultúrneho domu.

Pinc község értesíti a lakosokat, hogy 2018.6.23-án kirándulást szervez a Podhájska fürdőbe. Az autobusz reggel 7.00 - kor indul a kulturháztól.


 
 

Thália z Košíc 17.6.2018 bude hrať v Pincinej hru: Akí sú Maďari? A Kassai Thália 2018.6.17-én Pincen előadja: Milyenek a Magyarok? Vytlačiť
 

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že dňa 17.6.2018 o 18.30 hod. bude divadelné predstavenie Thálie z Košíc Lackfi János: Akí sú Maďari? v maďarskom jazyku. Predstavenie je podporené z KULTMINOR-u /podpora kultúry národnostných menšín/.

Pinc község értesíti a lakosokat, hogy 2018.6.17-én este 18.30-kor színházi előadás lesz a kulturházban. A  Kassai Thália színház előadja Lackfi János: Milyenek a Magyarok? színdarabját. Mindenkit

Az előadás a KULTMINOR támogatásával lesz.

 

 


 
 

Poďakovanie - KöszönetVytlačiť
 

Obec Pinciná ďakuje všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na príprave a uskutočnení Dňa obce Pinciná. Ďakujeme aj profesorom a študentom KU, Praha za ich aktívnu účasť na našom podujatí.  Veľká vďaka patrí sponzorom nášho podujatia: BBSK, Agroris, Costruo, Mepos, Autoranč, Auto Online, Komunálna posťovňa, p. Pinczi József z Budapesti, Tibor Soós-SHR, Ing. Kučera, Jozef Kelemen,  KU, Praha, starostka s manželom

Pinc község köszöni mindenkinek, aki bármilyen módon segítet a Pinci falunap előkészületében és megvalósításában. Köszönjük a Prágai Károly egyetem tanárjainak és diákjainak az aktív résztvételt. Nagy köszönet a sponzoroknak: BBSK, Agroris, Costruo, Mepos, Autoranč, Auto Online, Komunálna poisťovňa, Pinczi József Budapestről, Tibor Soós - SHR, Ing. Kučera, Jozef Kelemen, Károly egyetem, polgármesternő a férjével


 
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec - OznamVytlačiť
 

Okres LC a PT bol vyhlásený za nárazníkovú zónu afrického moru ošípaných /AMO/ - podrobnosti sú uvedené v prílohách


 
 

Falunap 2018Vytlačiť
 

Értesítjük a lakosokat és "Pincieket", hogy 2018.5.26-án falunap rendezvény lesz, melyre szeretettel meghívunk mindenkit. A részletes program a mellékletben van.


 
 

Deň obce 2018 Vytlačiť
 

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom a rodákom z obce, že dňa 26.5.2018 sa uskutoční Deň obce, na ktorý Vás všetkých srdečne pozývame. Program je priložený v prílohe.


 
 

Rozšírenie kamerového systému v obciVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že sme pred týždňom rozšírili kamerový systém v obci o 4. kameru, ktorej dosahom je požiarna zbrojnica a vyústenie Mlynskej ulice. Malo by to prispieť k zvýšeniu ochrany obecného majetku ale aj bezpečnosti našich obyvateľov. Értesítjük a lakosokat, hogy a mult héten bővitettük a falu kamera rendszerét 4.-ik kamerával, amely a tűzoltó szertárt és a Malom utca bekötését biztosítja. A bővítés a  falu vagyonának és a falu lakosainak biztonsága érdekében volt elhatározva és megvalósítva.


 
 

Deň Zeme 2018Vytlačiť
 

Obec Pinciná organizuje už tradičnú brigádu ku Dňu Zeme 21.4.2018. Stretnutie a zadelenie trás brigády pre tých, ktorým nie je ľahostajná čistota okolia obce, je o 8.00 hod. pri kult. dome! Zároveň bude pristavený VOK na jarné upratovanie pri KD pre všetkých obyvateľov našej obce.

Pinc községe értesíti a lakosokat, hogy 2018.4.21-én a Föld napja alkalmából mind minden évben brigádot szervez. Találkozás és a brigád részei beosztása reggel 8.00 órakor lesz a kulturház előt azok számára, akiknek nem mindegy, hogy a falu környéke is szemét nélküli maradjon. Egyben nagy kontajner lesz na tavaszi takarításhoz álítva a kulturház mellé falu lakosai számára.


 
 

Veľká noc 2018Vytlačiť
 

Obec Pinciná želá svojim občanom požehnané veľkonočné sviatky!

Pinc községe lakosainak kellemes húsvéti ünnepeket kíván!


 
 

Miestna komunikácia k cintorínu v obci Pinciná skolaudovanáVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že miestna komunikácia k cintorínu v obci Pinciná bola 16.3.2018 skolaudovaná. Táto účelová komunikácia bola postavená v roku 2017 dodávateľom SVOMA, s.r.o., Lučenec a financovaná z rezervného fondu obce vo výške 28 tis. EUR. Koncom roka 2017 sa nám podarilo po splnení všetkých kritérií obdržať v rámci Akčného plánu okresu regionálny príspevok z Úradu vlády SR pre menej rozvinuté okresy vo výške 8055 EUR ako čiastočnú refundáciu vynaložených investičných prostriedkov. Miestna komunikácia bola vybudovaná na parcele 1698/1, ktorá patrila Slovenského pozemkovému fondu a bola v dlhodobom prenájme. Začiatkom februára sa nám podarilo parcelu majetkoprávne vysporiadať a od 5.2.2018 nám bola bezplatne prevedená do vlastníctva obce Pinciná. Dúfame, že táto komunikácia bude slúžiť našim občanom a tiež návštevníkom z blízkeho i ďalekého okolia k spokojnosti.


 
 

PoďakovanieVytlačiť
 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a uskutočnení maškarného plesu detí a tiež rodičom za prípravu nápaditých masiek pre svoje ratolesti. Ceny do súťaže venovala starostka obce, Obec Pinciná a Ing. Kučera Slavomír. Köszönyjük mindenkinek a segítségét a gyerek maszkabál megvalósításában és a szülőknek az ihletes maszkák készítéséért.  Az ajándékokat szponzorálta a falu polgármesternője, a Községhivatal és Kučera Slavomír Ing.


 
 

Oznamy Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy LučenecVytlačiť
 


 
 

Detský karneval 2018Vytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že detský karneval sa uskutoční 10.2.2018 o 16.00 hod. v kultúrnom dome. Príďte sa pozrieť, aké zaujímavé masky si pripravili deti s rodičmi tento rok a samozrejme povzbudiť ich v súťažiach!!! Értesítjük a lakosokat, hogy az idei gyermek maszkabál 2018.2.10-én 16.00 órától lesz a kulturházban. Jőjjönek el megnézni, hogy milyen érdekes maszkákot készítettek a gyermekek szüleikkel és természetesen drukkolni nekik a versenyekben!!!

 


 
 

Oznámenie o úmrtí starostky družobnej obce HerencsényVytlačiť
 

S hlbokým zármutkom oznamujeme našim občanom, že starostka našej družobnej obce Herencsény p. Jusztin Józsefné umrela 23.1.2018. Rozlúčka sa uskutoční 3.2.2018 o 11.00 hod. na cintoríne v Herencsényi. V mene našej obce vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine i našej družobnej obci Herencsény... Mély megrendüléssel értesítjük lakosainkat, hogy Herencsény testvértelepülésünk polgármestere Jusztin Józsefné 2018.1.23-án váratlanul elhunyt. A temetés 2018.2.3-án 11.00 órakor lesz a helyi temetőben. Községünk nevében őszinte részvétünk az egész családnak és Herencsény testvértelepülésünknek...


 
 

Výsledky 3. ročníka novoročného turnaja v stolnom teniseVytlačiť
 

Víťazom 3. ročníka novoročného turnaja mužov v stolnom tenise 6.1.2018 sa stal Kelemen Štefan. 2. miesto: Andrej Farkaš, 3. miesto: Ing. Štefan Korponai, 4. miesto: Dušan Galád, Zara Gabriel a Kelemen Jozef. Ceny do súťaže venovala starostka obce. Po turnaji sa uskutočnilo v klube posedenie pre účastníkov i divákov, ktoré sprevádzal pesničkami a hrou na gitare Ing. Korponai Štefan.


 
 

P.F. 2018Vytlačiť
 

Obec Pinciná želá svojim občanom krásne Vianoce a šťastlivý nový rok 2018!

Pinc községe lakosainak kellemes Karácsonyt és boldog új évet kíván!


 
 

Ako triedime odpadVytlačiť
 


 
 

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu na rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Mikuláš 2017Vytlačiť
 

Oznamujeme občanom a hlavne deťom, že dňa 5.12.2017 od 17.00 hod. zavíta do Vašich domovov Mikuláš so sprievodom a obdaria deti darčekom. Milé deti, Mikuláš sa teší na Vaše básničky alebo pesničky!!!

Értesítjük a lakosokat és főleg a gyerekeket, hogy 2017.12.5-én  17.00 órától meglátogatja a gyerekeket a Mikulás az otthonukban és ajándékot hoz nekik. Kedves gyerekek, a Mikulás már most örül a verseiteknek és énekeiteknek.


 
 

Zimné vykurovacie obdobie - usmernenie Vytlačiť
 


 
 

Divadelné predstavenie 8.10.2017Vytlačiť
 

Obec Pinciná z príležitosti "Október - Mesiac úcty k starším" pozýva všetkých na divadelné predstavenie súboru Havkáči z Tomášoviec pod názvom "Veselé vdovy alebo ako sa najlepšie zbaviť manžela", ktoré sa uskutoční 8.10.2017 o 15.00 hod. v miestnom kultúrnom dome!


 
 

CO 2017Vytlačiť
 


 
 

KR PZ varuje občanov...Vytlačiť
 


 
 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 24.8.2017 od 12.00 hod.Vytlačiť
 


 
 

Európa a polgárokért - Herencsény 2017.7.1Vytlačiť
 

A 15. évfordulós testvértelepülési találkozó a X. "Palóc" projektet az Európai Únió finanszírozta az "Európa a polgárokért" program keretében.


 
 

Zájazd do Egru 12.8.2017 - Kirándulás Egerbe 2017.8.12-énVytlačiť
 


 
 

Uzavretie dohody o partnerskej spolupráci s obcou Herencsény v Maďarskej republike - Együttműkökési partnerszerződés aláírása Herencsény községgel MagyarországonVytlačiť
 

Oznamujeme našim občanom, že dňa 1.7.2017 sme uzavreli s obcou Herencsény v Maďarskej republike dohodu o partnerskej spolupráci medzi samosprávami obcí. Ďakujem účastníkom tohto slávnostného podujatia za reprezentáciu našej obce - a predovšetkým Ing. Korponai Štefanovi za jeho vystúpenie v kult. programe. Értesítjük a lakosokat, hogy 2017.7.1-én Herencsény községgel aláírtuk az együttműkdési partnerszerződést. Köszönet a résztvevőknek - és főleg Korponai Istvánnak, aki a kulturműsorban fellépet.


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

Obec Pinciná dáva do pozornosti svojim občanom, podnikateľom, že je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru dňom 18.7.2017 od 12.00 hod. do odvolania!


 
 

Divadelné predstavenie THALIE z Košíc 18.6.2017Vytlačiť
 

Obec Pinciná pozýva svojich občanov na divadelné predstavenie THALIE z Košíc v maďarskom jazyku:" Páratlan páros" 18.6.2017 o 15.00 hod. v kult. dome - vstupenky je možné zakúpiť alebo objednať na obecnom úrade.

Pinci községi hivatal meghívja lakosait a Kassai THALIA színház "Páratlan páros" című komédia előadására, amely 2017.6.18-án 15.00 órakor lesz a kulturházban. A belépő a községi hivatalban kapható vagy megrendelhető.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR - program Kultúra národnostných menšín 2017!


 
 

Výlet do Podhájskej 17.6.2017Vytlačiť
 

Obec Pinciná pozýva svojich občanov na výlet do Podhájskej 17.6.2017 - odchod o 6.30 hod.

Pinc községe meghívja lakosait kirándulásra Podhájska fürdőjébe 2017.6.17-én - indulás 6.30-kor


 
 

Deň obce Pinciná 2017Vytlačiť
 

Obec Pinciná srdečne pozýva svojich obyvateľov a rodákov z obce na Deň obce, ktorý sa uskutoční 27.5.2017.

Pinc község meghívja a falu lakosait és azokat, akik Pincről származnak Pinc község falunapjára, amely 2017.5.27-én lesz.


 
 

Deň Zeme 2017Vytlačiť
 

Obec Pinciná organizuje už tradičnú brigádu ku Dňu Zeme 22.4.2017. Stretnutie a zadelenie trás brigády pre tých, ktorým nie je ľahostajná čistota okolia obce, je o 8.00 hod. pri kult. dome! Zároveň bude pristavený VOK na jarné upratovanie pri KD.


 
 

Výstava p. Kelemena LadislavaVytlačiť
 

Oznamujeme našim občanom, že dňa 21.4.2017 od 17.00 hod. sa uskutoční výstava p. Kelemena Ladislava v ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Lučenci za hudobného doprovodu p. Ing. Korponai Štefana - všetci záujemcovia sú srdečne vítaní!

Értesítjük a lakosokat, hogy 2017.4.21-én Kelemen László kiálítása lessz a losonci magyar alapiskola Kármán termében  17.00 órai kezdettel - Korponai István  fellép zenével. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


 
 

Veľká noc 2017Vytlačiť
 

Obec Pinciná želá všetkým občanom príjemné prežitie veľkonočných sviatku v kruhu rodín!


 
 

Oznamy RVPS, Lučenec pre chovateľov hospodárskych zvieratVytlačiť
 

V prílohe sú priložené oznamy RVPS, Lučenec pre chovateľov hospodárskych zvierat


 
 

Hodina Zeme 2017Vytlačiť
 

Obec Pinciná sa aj tento rok  zapojí 25.3.2017 od 20.30 hod do 21.30 hod. vypnutím osvetlenia veže kostola a verejného osvetlenia  do Hodiny Zeme.  Pripojte sa do akcie vypnutím svetla na jednu hodinu vo svojich domácnostiach! Bližšie informácie na www.hodina zeme.sk


 
 

Upozornenie Krajského riaditeľstva HaZZVytlačiť
 

Venujte pozornosť priloženému letáku o vypaľovaní trávy...


 
 

Detský karneval 25.2.2017Vytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že 25.2.2017 o 16.00 hod. sa uskutoční detský karneval v kultúrnom dome! Všetkým záujemcov srdečne pozývame a tešíme sa na šikovné a zaujímavé masky!!!


 
 

Výzva KR PZ SR Banská Bystrica pre občanov - vodičovVytlačiť
 

Venujte, prosím, náležitú pozornosť priloženej výzve  pre občanov - vodičov od KR PZ SR Banská Bystrica, nakoľko v januári 2017 bolo v BB kraji 110 dopravných nehôd, pri ktorých bolo 7 osôb usmrtených...


 
 

Tábor pre deti do 15 rokov cez jarné prázdninyVytlačiť
 

V prílohe je oznam pre rodičov detí do 15 rokov - ohľadne tábora na Kokave cez jarné prázdniny.


 
 

UpozornenieVytlačiť
 

Upozorňujeme v prílohe občanov na splnenie si  termínu podania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2017!


 
 

Výsledky novoročného stolnotenisového turnajaVytlačiť
 

Obec Pinciná oznamuje výsledky II. ročníka novoročného stolnotenisového turnaja mužov zo dňa 6.1.2017: I. miesto Štefan Kelemen, II. miesto Ing. Štefan Korponai, III. Radúz Farkaš, IV. miesto Attila Kelemen. Súťažiaci obdržali diplom a vecné ceny, ktoré do súťaže venovala starostka obce. Po dlhých sviatkoch mali naši muži a mládež možnosť prejaviť svoje športové schopnosti. Vďaka patrí tým, ktorí tak urobili...

 


 
 

II. ročník novoročného stolnotenisového turnajaVytlačiť
 

Obec Pinciná Vás srdečne pozýva na II. ročník novoročného stolnotenisového turnaja mládeže a mužov, ktorý sa uskutoční 6.1.2017 o 14.00 hod v pivnici kult.domu. Prezentácia súťažiacich bude na mieste od 13.45 hod. Príďte povzbudiť súťažiacich!

Pinc községe mindenkit szeretettel meghív az ifjúság és férfiak újévi sztalitenisz versenyére, melyet immár másodszor rendezünk 2017.1.6-án 14.00 órától a kulturház pincéjében. Versenyzők jelentkezhetnek a helyszinen 13.45 - től. Jőjjenek el drukkkolni a versenyzőknek!


 
 

P.F. 2017Vytlačiť
 

Obec Pinciná želá svojim občanom šťastlivý nový rok 2017!!!

Pinc községe lakosainak boldog új évet kíván!!!


 
 

Vianoce 2016Vytlačiť
 

Obec Pinciná želá svojim občanom požehnané vianočné sviatky v kruhu rodín!

Pinc községe lakosainak  kíván boldog karácsonyi ünnepeket családjaik körében!


 
 

Vývoz kom.odpadu a triedeného zberu v roku 2017Vytlačiť
 

V prílohe prikladáme harmonogram vývozu kom.odpadu a triedeného zberu v roku 2017 a tiež pomôcku ENVIPAK-u pre tých, ktorí chcú vedieť viac o triedení odpadu.

 


 
 

Silvester 2016Vytlačiť
 

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že 31.12.2016 sa uskutoční v kultúrnom dome akcia Silvester 2016 od 21.00 hod. Prihlásiť sa je možné na Obecnom úrade - najlepšie čo najskôr. Príďte sa rozlúčiť so starým rokom a privítať nový rok spoločne s priateľmi!


 
 

Mikuláš 2016Vytlačiť
 

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že dňa 5.12.2016 od 17.30 hod. zavíta Mikuláš so svojim sprievodom k deťom priamo domov s balíčkom sladkostí. Na deti s básničkami a pesničkami sa teší Mikuláš...


 
 
ÚvodÚvodná stránka