Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Pinciná

Upútavky na oznamy

Oznam RVPS, LC k africkému moru ošípaných /AMO/ u domácich ošípaných a diviakov

Regionálna veterinárna a potravinová správa  Lučenec nás žiada o poskytnutie súčinnosti ohľadne zvyšovania povedomia verejnosti a chovateľov ošípaných v rámci opatrení na predchádzanie zavlečenia, šír ...viac...

Zverejnené 5.12.2018 -vv-


 

Harmonogram vývozu kom. odpadu a separovaného odpadu na rok 2019

V prílohe uverejňujeme harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2019 a zároveň upozorňujeme obyvateľov obce, aby venovali zvýšenú pozornosť separovaniu odpadu zo svojich domácností! ...viac...

Zverejnené 7.12.2018 -vv-


 

Mikuláš 2018

Oznamujeme občanom a hlavne deťom, že dňa 5.12.2018 v stredu od 17.00 hod. zavíta do Vašich domov Mikuláš so sprievodom, ktorý poteší deti darčekom. Milé deti, Mikuláš sa teší na Vaše básničky alebo p ...viac...

Zverejnené 30.11.2018 -vv-


 

Zber papiera

Oznamujeme občanom, že dňa 30.11.2018 v čase od 15.00 do 16.00 hod. bude zber papiera v obci - výmena za hygienické potreby. Zviazaný papier je potrebné dať pred bránu.
Értesítjük a lakosokat, ...viac...

Zverejnené 30.11.2018 -vv-


 

Oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Lučenec pre všetkých chovateľov ošípaných a nárazníkovej zóne AMO okresu Lučenec a Poltár

V prílohe uverejňujeme oznam pre všetkých občanov-neregistrovaných chovateľov ošípaných v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných /AMO/ okresov LC, PT...
viac...

Zverejnené 21.11.2018 -vv-


 

Ponuka nájomných bytov z Mesta Lučenec

Mesto Lučenec nám zaslalo ponuku nových nájomných bytov v bytovom dome - ul. Juraja Fándlyho 3, LC pre prípadných záujemcov z okolitých obcí - ponuka je uvedená v prílohe
viac...

Zverejnené 31.10.2018 -vv-


 

Oznámenie o strategickom dokumente: Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2

V prílohe zverejňujeme Oznámenie o strategickom dokumente BBK
viac...

Zverejnené 21.11.2018 -vv-


 

Október - mesiac úcty k starším - Október - idősek hónapja tisztelete

Obec Pinciná srdečne pozýva pri príležitosti "Október - mesiac úcty k starším" všetkých občanov na koncert virtuóza v hre na tárogató p. Agóča Alexandra pod názvom "Obľúbené melódie v hre na tárogató" ...viac...

Zverejnené 12.10.2018 -vv-


 
ÚvodÚvodná stránka