Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Pinciná

Upútavky na oznamy

Výlet do Podhájskej - kirándulás Podhájskába - 13.7.2019

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že dňa 13.7.2019 poriada zájazd na kúpalisko v Podhájskej. Odchod autobusu je o 6.30 hod. od kultúrneho domu.
Pinc község értesíti a lakosokat, hogy 2019.7 ...viac...

Zverejnené 3.7.2019 -vv-


 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Mesto Lučenec, ako príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie verejnou vyhláškou navrhovateľovi FibreNet, s.r.o. na zmenu územného rozhodnutia o umiestnení stavby: "SO - 3 HDPE rúry Banskobystrický kr ...viac...

Zverejnené 17.7.2019 -vv-


 

Zoznam certifikovaných výrobkov so značkou NOVOHRAD

V prílohe zverejňujeme  pre záujemcov zoznam certifikovaných výrobkov s regionálnou značkou NOVOHRAD...
viac...

Zverejnené 1.7.2019 -vv-


 

Oznámenie o uložení zásielky na Obecnom úrade obce Pinciná - Henrich Štugner

V prílohe zverejňujeme oznámenie o uložení zásielky na Obecnom úrade obce Pinciná - pre p. Henricha Štugnera, bytom Obec Pinciná...
viac...

Zverejnené 2.7.2019 -vv-


 

Čarovný Novohrad

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom svoju účasť v publikácii Čarovný Novohrad - na uvedenom linku si ju môžete prelistovať...
https://knihy.cbs.sk/carovny-novohrad/
viac...

Zverejnené 28.6.2019 -vv-


 

Poďakovanie

Zverejnené 24.6.2019 -vv-


 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy upozorňuje všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby ...viac...

Zverejnené 14.5.2019 -vv-


 

Thália v Pincinej16.6.2019 o 15.00 hod.

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že dňa 16.6.2019 o 15.00 hod. bude divadelné predstavenie Thálie  Szarvas József: Pustol a hó avagy könnű neked Szarvas Józsi v maďarskom jazyku. Predstavenie je ...viac...

Zverejnené 4.6.2019 -vv-


 
ÚvodÚvodná stránka