Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Pinciná

Upútavky na oznamy

Verejná vyhláška

V prílohe zverejňujeme Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania navrhovateľa FibreNet s.r.o., Topoľnícka cesta č.189
viac...

Zverejnené 6.6.2019 -vv-


 

Thália v Pincinej16.6.2019 o 15.00 hod.

Obec Pinciná oznamuje svojim občanom, že dňa 16.6.2019 o 15.00 hod. bude divadelné predstavenie Thálie  Szarvas József: Pustol a hó avagy könnű neked Szarvas Józsi v maďarskom jazyku. Predstavenie je ...viac...

Zverejnené 4.6.2019 -vv-


 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy upozorňuje všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby ...viac...

Zverejnené 14.5.2019 -vv-


 

Poďakovanie

Obec Pinciná ďakuje všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na príprave a uskutočnení Dňa obce Pinciná 18.5.2019. Ďakujeme aj návšteve z družobnej obce Herencsény na našom podujatí.  Veľká vďaka ...viac...

Zverejnené 21.5.2019 -vv-


 

Deň obce 2019 - Falunap 2019

Obec Pinciná pozýva svojich obyvateľov i rodákov na Deň obce 2019, ktorý sa uskutoční 18.5.2019 - bližšie v prílohe...
Pinc Község meghívja lakosait és a falunkhoz közelálló barátait a Falunapr ...viac...

Zverejnené 9.5.2019 -vv-


 

Návrh záverečného účtu za rok 2018

Zverejnené 15.4.2019 -vv-


 

Veľká noc 2019

Obec Pinciná želá svojim občanom požehnané veľkonočné sviatky!
Pinc községe lakosainak kellemes húsvéti ünnepeket kíván!
viac...

Zverejnené 17.4.2019 -vv-


 

Návrh štatútu Obce Pinciná - na pripomienkovanie

V prílohe zverejňujeme návrh aktualizovaného štatútu Obce Pinciná na pripomienkovanie...
viac...

Zverejnené 15.4.2019 -vv-


 

Hodina Zeme 2019

 
Obec Pinciná sa aj tento rok  zapojí 30.3.2019 od 20.30 hod do 21.30 hod. vypnutím osvetlenia veže kostola  do Hodiny Zeme.  Pripojte sa do akcie vypnutím svetla na jednu hodinu vo svojich do ...viac...

Zverejnené 27.3.2019 -vv-


 
ÚvodÚvodná stránka